ekavbanner1.jpg.jpg

Gülten İmamoğlu | Çağın Ruhu/An | F Sanat Galerisi

89.067 izlendi
 
Gülten İmamoğlu
Çağın Ruhu/An
24 Mart – 21 Nisan 2017
F Sanat Galerisi
 
Çağlar boyu sorgulanan “Varoluş” gerçeğinde, bu sürecin kilit noktasını teşkil eden “Zaman” boyutu sanatçının en önemli sorunsalını oluşturuyor. Eski Yunan’da doğrusal (gidişli), Hegel’de çembersel (geri dönüşlü) akan zaman kavramı “An”ların peş peşe sıralanmasından oluşur. Çağın ruhunun “An”da gizli olduğuna inanır, eserleriyle “An”da kalma çabasını zamana başkaldırı olarak içselleştirir.
Zaman yasalarının her öznede farklı tezahür ettiği gerçeğine inanan sanatçı, evrenin yaşlandıran ve yok eden gücü entropiyle; insanlığın ortalama seksen yıllık kadersel yaşam sürecini, tüm ömrünü bir günde yaşayıp tamamlayan bir kelebeğin bedenine indirgeyerek anbean tezahürün nasıl gerçekleştiği sorusuna yanıt arıyor.
Sanatçı bizim şimdimiz ve diğerlerinin şimdisi arasındaki farkı gözetir. Zaman olgusunun yaşanılan durum, yer ve konuma göre görecelilik arz ettiği gerçeklerini de yadsımaz.
Yirmi eserin sergileneceği Çağın Ruhu/An serisinde sanatçının yepyeni işleri F Sanat Galerisinde izlenebilir.
 
Müzik: Müzikotek
 
 
 


BENZER VİDEOLAR

ART BLOG