728x90-CB.jpg

Seçil Erel-Alan-Galeri Zilberman

176.265 izlendi
Seçil Erel
Alan
11 Ocak - 22 Şubat 2014
Galeri Zilberman


Genç ve üretken sanatçı Seçil Erel’in Galeri Zilberman’daki yeni sergisi “Alan” 10 Ocak tarihinde açılıyor.
Sanatçı, sergileyeceği bu son çalışmalarında, resimlerinin temelinde bulunan mekan fikrini geliştirerek, yaşadığı
mekanlar üzerinden kendi kişisel tarihine odaklanıyor. Geometrik seriler halinde kurgulanmış soyut resimlerindeki
ayrıntılı dokular, mimari yapıları matematiksel modellerle yorumlarken, oradaki yaşam deneyiminin bir izdüşümünü
çıkarıyor.
Birimlerin bir araya gelerek bütünleri oluşturduğu bu son seride, kişisel hafızada birikenler, soyut bir anlatımla hem
resim yüzeyinde hem de galeri mekanında yan yana geliyorlar. Toplam 8 ayrı mekanın mimari planları üzerinden yaptığı ve
sanatçının kendine has bir analitik ayrıştırmayla oluşturduğu kompozisyonlar, biçimsel ve renksel kurgusuyla izleyiciye
uzun sürecek bir çözümleme önerisi sunuyor. Matematiksel olarak birbirinin üzerine katlanan ebatlar, oluşturduğu
ritmik yapıyla kendi içinde güçlü ve tutarlı bir iç düzen kurguluyor. Erel’in incelikle yaptığı bu analitik ayrıştırma,
sanatçının büyüme ve gelişme dönemlerinin aksettiği mekanların planlarından sonra özellikle sanatsal çalışmalarını
ve sanatçı olarak kendisini gerçekleştirdiği atölyesi işlevini görmüş mekanlarla zaman-dizinsel bir sırayı takip ediyor.
Bu mekanlardaki yaşam deneyiminin ve anıların oluşturduğu hafıza, renk ve izlerle kendini bir plastik düzlemsel boyuta
tercüme ediyor. Erel’in tuval yüzeyine uyguladığı ilk aşamada organik ve her yöne dağılan renkler ve dokular, benzer bir
yöntemi tersinden izleyerek, üzerine inşa edilen keskin, kontrollü ve kararlı kurguya güçlü bir temel oluşturuyor.
Serginin merkezinde bulunan ‘Arsan Apt: Kurgu Ev’ isimli çalışma 55 ayrı parçadan oluşan bir resim - yerleştirme.
Sistematik büyümeyle ebatlanan yüzeylerin oluşturduğu çalışmada Erel, mimari değerlerle kişisel değerleri çakıştırdığı
bir yapı deniyor. Resimsel bir haritalama tekniğiyle oluşturulan bu çalışma, sanatçının yüzeyde boya katmanları ile
yaptığı kurguyla yapısal bir benzerlik kuruyor. Bu resim - yerleştirmeyle sanatçı ‘taşınmazların’ taşınabilirliği fikrini de
mümkün kılıyor.
Seçil Erel’in kendi kişisel tarihinin izlerini, kendi boya üslubunun izleriyle arama yoluna gittiği sergi “Alan” Mısır
Apartmanı’ndaki Galeri Zilberman’da 22 Şubat tarihine kadar izlenebilir.
Müzik:Müzikotek


BENZER VİDEOLAR

ART BLOG