YASAL UYARI

Görüntülemekte olduğunuz ve “Arttv.com.tr” alan adı üzerinden yayınlanmakta olan site “Uluslararası Sanat Tanıtım Limited Şirketi”ne aittir. Siteyi görüntüler veya kullanırken aşağıdaki kurallara uyacağınızı da kabul etmektesiniz.


Arttv.com.tr sitesini kullanmanız veya sunduğu hizmetlerden yararlanmanız için -kullanımı ilerde ücretsiz olmaktan çıkarma hakkı saklı olmak kaydıyla-Arttv.com.tr herhangi bir ücret talep etmemektedir.Site içeriğinin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğinizi kabul etmektesiniz.Çünkü arttv.com.tr’de, site içeriğinin bir kısmını oluşturan; kimi bölümler “oldukları gibi” sağlanmaktadır.arttv.com.tr üzerinden başka sitelere verilen bağlantılar, sadece kullanım kolaylığı sağlamak içindir. Erişim sağlanan üçüncü kişi ve gruplara ait websitelerinden kaynaklanabilecek kayıp ya da zarardan dolayı arttv.com.tr hiçbir biçimde sorumlu değildir.arttv.com.tr, Site’nin sağlıklı yayını ve bakımı konusunda azami özeni gösterir.Bununla birlikte bu siteden indirilmeye elverişli dosyaların, her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya malzemelerden tamamen arındırılmış olduğunun garanti edilemeyeceğini de kabul etmektesiniz. Internet tuzakları-Kendi bilgisayarınızda veya bu siteye eriştiğiniz diğer donanımınızda bu tip kötüniyetli ve zarar verme amaçlı kodların veya malzemenin zarar vermesinin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması ve bilgi güvenliği için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 5651 sayılı Kanun’un (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27511.html) 4. maddesi hükmü saklıdır.


Kullanıcı kimliğinizle Site’mizi görüntüler ya da kullanırken şunları yapmayacağınızı kabul etmektesiniz: Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, uluslararası sözleşmeleri veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlâl etmeyeceğinizi, bu bağlamda hukuka aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hiçbir mesaj ve içeriği iletmeyeceğinizi, Site’nin sahibi, görevlileri veya servis sağlayıcısı ve siteyi barındıranı ve / veya herhangi bir kişi veya işletmeyi, Site’de veya başka bir ortamda ve üçüncü şahıslar nezdinde, adıgeçenlerin temsilcisiymiş gibi davranmayacağınızı veya bu kişi ve işletmeler ile ilginiz olduğunu yanıltıcı biçimde ifade etmeyeceğinizi, Sitenin içeriğine dahil edilen herhangi bir malzemeyi değiştirmeyeceğinizi veya silmeyeceğinizi, Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve malzemeleri Site’ye yerleştirmeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi, Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağınızı, İstenmeyen reklam, promosyon malzemesi, istenmeyen posta veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü malzemeyi yerleştirmeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi, Çerçeveleme(“framing” ) veya benzer gezinti teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçlarınız doğrultusunda yönlendirmeyeceğinizi veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğinizi.arttv.com.tr, web sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir.Site de, kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluk konusu edilemez.


arttv.com.tr veya onun yetkili temsilcileri - haberdar edilmiş olsalar dahi -, şunlardan sorumlu olmayacaktır:


Site’nin kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan(kâr kaybı, işin yarıda kesilmesi, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tesadüfi zararlardan veya risk nedeniyle oluşan ya da dolaylı zarardan, Kullanıcı’nın, Site’ye erişimi veya Site’yi kullanımı nedeniyle bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlali halinde doğabilecek tüm kayıp, zarar ve - dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere - masraflardan, Bir yargı merciinin kararı veya bunu gerekli görmesi halinde, Kullanıcı’nın mevcut veya geçmiş kullanıcı veya site bilgilerini açıklanmasından.Site’nin kullanımı ve her türlü tazminat ile ilgili hükümleri, ArtTV çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.


arttv.com.tr sitesinde yer alan ya da onun içeriği aracılığıyla erişilebilen(bilgi, metin, fotoğraf, müzik, ses, görüntü, grafik, logo, sembol, çizim, yazılım, veri, veri - tabanı, uygulama ve diğer malzeme ya da hareketli imgeler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü malzeme ya da içerik ile ilgili tüm telif hakları, ticari markalar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ya arttv.com.tr’ın mülkiyetindedir ya da arttv.com.tr ile üçüncü kişi ve gruplar arasında yapılmış sözleşmelerle lisans / kullanım hakkı düzenlenerek, hak sahibi ya da sahipleri tarafından, Site’de yayınlamasına izin verilmiştir. Bu içerik ve malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır ve bunlar kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.Eserlerin kopyalanması ve diğer izinsiz kullanım hallerinde eser sahipleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabilir ve ayrıca tazminat davası da açabilir. “arttv.com.tr”, arttv.com.tr logosu ve “arttv.com.tr” alan adı “Uluslararası Sanat Tanıtım Limited Şirketi”nin tescilli markası olup, tüm hakları saklıdır.Bunlar izinsiz kullanılıp, çoğaltılamayacağı gibi, “www.arttv.com.tr” alan adı ve benzeri uzantılı alan ve alt alan adları başka biçimlerde kullanılamaz, şirket unvanı yapılamaz.


KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ


Vermiş olduğunuz takdirde, kişisel bilgileriniz, yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme / Savcılık kararları ve kişinin açık yazılı onayı dışında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, kullanılamayacak, kopyalanmayacak, işlenemeyecek, dağıtılamayacak ve yayınlanmayacaktır. (Bkz. “Gizlilik Politikamız” –).Yine de Internet’in sonsuz güvenli bir ortam olmadığı, istenmeyen programlar ya da malzemenin bilgi ve isteminiz dışında bilgilerinize erişim sağlayabileceği ve bundan arttv.com.tr’ın sorumlu olmayacağı açıktır.


HİZMETİN DURDURULMASI ve / veya SONA ERDİRİLMESİ


Sitede sunduğumuz içerik ve hizmetleri bakım, onarım, içerik güncelleme ya da sizin buradaki kuralları ihlal ettiğinizi ya da ihlal edebileceğinizi düşünmemiz halinde durdurmaya hakkımız vardır ve böyle bir durumda bu kurallar durdurma süresi boyunca da geçerli kalır.arttv.com.tr; teknik, ticari ya da işletimden kaynaklanan ya da kamu yararına ilişkin nedenlerle \"Site\"de sunduğu hizmetleri her zaman geri çekebilir ya da değiştirebilir ya da bir kısmına erişimi de sona erdirilebilir. Sizin hizmete erişiminizi sona erdirirsek, sitede depolamış olduğunuz tüm bilgileri ve verileri silme hakkımız bulunmaktadır.


İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ


Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerlidir.Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde de İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.


Bizi Whatsapp'ta takip edin