d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Şimdi Sergileniyor | Zilberman Selected – Piyalepaşa

114 B izlenme  
30.03.2024

Şimdi Sergileniyor  

4 Ocak - 28 Mart 2024

Zilberman Selected – Piyalepaşa 

 

Ece Ateş ve Yasemin Köker’in küratörlüğünü üstlendiği Şimdi Sergileniyor isimli grup sergisi, 4 Ocak - 28 Mart 2024 tarihlerinde Zilberman Selected’da yer alıyor. Sena Başöz, Yane Calovski, Aslı Çavuşoğlu, Itamar Gov, İz Öztat ve Ra, Judith Raum, Simon Wachsmuth ve Dilek Winchester’ın işlerini bir araya getiren sergi, arşiv, koleksiyon ve kurumsal eleştiri gibi kavramların izini sürüyor.


Şimdi Sergileniyor, sanat nesnesi ve tarihsel nesne ile müze kurumu arasındaki karmaşık etkileşimleri inceliyor. Çağdaş müzeler bağlamında, izleyiciler genellikle sergilenen nesnelerle, hayranlık, putlaştırma ve tapınma etrafında şekillenen bir ilişki geliştirmeye itilir. Şimdi Sergileniyor, bir sergide gösterilen nesneler ile araçsal nesneler arasındaki farkı sorgulamayı hedefliyor. Sergi, bu ayrım üzerinden müzelerin ne şekilde birer toplumsal kontrol ve karar mekanizması haline geldiğini inceliyor.
 

Basit bir nesneyi değerli bir obje ile kullanışlı bir araçtan ayıran şey nedir? Bu ikilem, nesnelerin dönüşüme uğradığı ve orijinal amaçlarından sıyrılıp yeni anlamlar kazandığı sanat kurumlarını eleştirel bir alana dönüştürür. Baudrillard’ın perspektifinde, obje ve onun dönüşümsel gelişimi, koleksiyonu bir temellük biçimi olarak incelemeye yol açar. Geleneksel kullanımından ayrıştırılan nesneler özne tarafından yeniden tanımlanır. Baudrillard’ın da belirttiği üzere, ‘sanat gösterim biçimlerinde saklıdır’; sergi ve sergileme biçimleri nesneleri kutsallaştıran bir araca dönüşür. 
 

Şimdi Sergileniyor izleyiciyi nesnelere atfedilen anlam katmanları arasında düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor; özne, nesne ve algımızı şekillendiren kurumlar arasındaki dinamikleri değerlendirmeye davet ediyor.
 

Nesnelerin işlevlerinden ayrılıp, sanat kurumları tarafından sergileme biçimleri ile yüceltilmesi  repetetif olarak sergideki sanat eserlerinde inceleniyor. Aslı Çavuşoğlu’nun Long Ago Person Found isimli eseri insan kalıntılarının kutsal nesneye dönüşmesini araştırır. Eser, özellikle zulme uğramış toplulukların kalıntılarının arşivlerde veya müze koleksiyonlarında araştırma ve inceleme nesnelerine dönüşümünü ele alır. Çavuşoğlu, arşiv etrafında oluşturulan anlatıyı ve onun gerçekle olan sıkıntılı ilişkisini sorgular. Sanatçı Boşluk Korkusu, isimli eserde Çatalhöyük'te bulunan Kybele figürünün alternatif rekonstrüksiyon olasılıklarını gösterir. Anadolu'da doğurganlığın bir temsili olarak kabul edilen figür, eksik bir baş ile bulunmuş olmasına rağmen, arkeologların hayal gücüne göre tekrar üretilmiştir. Bu eser aracılığıyla sanatçı, kurumların tarih yazımındaki belirleyici rolünü inceler.

 

Devamı

Seçtiklerimiz