5fba12a4-40bc-4ffb-aad4-19d6c0a5c162.jpg

Eserleriyle ve Performansıyla Sanatçı Sezin Aksoy Londra'da!

ArtNews

bir ay önce

'English Version is below'

Nisan 2024

Sezin Aksoy’un genel çalışmaları zaman, alan, form ve spiritüellik üzerindeki değişim fikri üzerinde kendini geliştirmektedir. En son serisi, Transit, Sezin’in modern toplumun zaman ve yaşam alanlarındaki baskının üzerlerinde oluşturduğu baskıyı nötürleştirme ihtiyacı ile ilgilenirken geleneksel ruhsal sorgulamaları Şamanizm üzerinden araştırarak iyileştirici doğa ortamının gücünü izleyiciye sunuyor. Kozmopolitan alanlarda, insanoğlu gerçek realitesini unutarak doğa ile iletişimden kopuk iyileştirici gücünden uzak kalıyor. Halbuki, geleneksel sorgulama ile doğanın ruhunu çağıran özel bir alan yaratarak; modern toplum kendi öz gerçekliği olan denge, huzur ve uyumu hatırlayabilir. Transit, ruhun birlik ile iletişimi için bir yol, çare ve şifa reçetesi oluyor.

Sezin Aksoy bize Hayvan İlacı (Animal Medicine) ve doğanın öz kişisel farkındalık ile ortaklığını sunuyor. Herbir insanın hayvanlar, doğa ve Yeryüzü ile bağlantısı, kendi öz yansımasını ruhsal bağlantıyla kurduğu duygusal dönüşümde bulmasıdır. Bu her bir insanın kendi gerçek özünü birlik alanında bulmak için yaptığı bir sorgulamadır. Transit altında, herbir izleyici şamanizmin Animal Medicine bilgisinde kendi özünü hatırlayarak, stres içeren zararlı duygularını yükselten iyileştirici duygular ile değiştirecektir.

Her bir Sezin Aksoy’un çalışmasında seçtiği renk, renk şifalama bilgisi ile bir duyguyu temsilen seçilmiştir. Bunun dışında seçilmiş herbir farklı hayvan formu ise spiritüel olarak özel bir sembolik anlamı bulunmaktadır. Bu yüzden hepsi kişisel farkındalık ihtiyacını kullandığı form, semboller ve renkler aracılığı ile kullandığı ışıkla vurgular.

Burada bizlere sunulan, kendi özel doğamızı yani birliğimizi ayrılık bilincinin duygusundan çıkarak, Sezin Aksoy’un ruhsal Transit yolculuğunda hatırlamaya davet etmektir.

April 2024

Sezin Aksoy’s main theme of work evolves around the idea of change in time, space, form and spirituality. In her last series of work, Transit, she is concerned about the modern society’s need to neuteralize duality of emotions under the pressure of time and space by studying the traditional spiritual quests in shamanism to present them a tranquil environment of true nature. In cosmopolitan space, humans forget their true reality and humans’ need of connecting with nature and its healing forces. However, by creating a unique space within nature’s spirit through traditional quests; modern society may remember balance, peace and harmony of one’s true self. Transit is the route, remedy and healing receipe of spirit’s connection in unity. 

Sezin Aksoy is presenting us with Animal Medicine, and natures partnership with true self awareness. Every human’s connection to animals, nature, and Earth is through finding its own self reflection under emotional change within spiritual connection. This is the quest to find true self through every each human and their true connection within unity of space. Under Transit, every each gazer will change harmful emotions of stress to uplifting healing emotions by remembering true self in traditional quest of shamanic Animal Medicine. 

Every chosen color in Aksoy’s work is representing human emotions under color healing. On the other hand, every chosen form of animal has a symbolic meaning in spirituality. Thus, they emphasize the need of self awareness through symbols, forms and color through her use of light. 

Here, we are inviting you to Aksoy’s spiritual ‘Transit’ to remind us, our true nature, by changing emotion of seperation to unitedness within one common space Earth.

Küratör İlayda Uzunarslan Yazısı:

Sezin Aksoy'un Transit isimli kişisel sergisi, sanatçının yakın dönemdeki farklı çalışmalarından bir seçkiyi bir araya getiriyor. Eserlerinde, doğadan ilham alınan figürler; derin soyut bağlamlar ve detaylı çizgiler ile tuval üzerinde buluşuyor. Sanatçının meditatif sanat yolculuğunda, hayvan ve bitki figürlerinin yanı sıra, insanlik hallerinin farklı boyutlardaki tasvirleri karşımıza çıkıyor. Farklı ruh hallerine, kimliklere, düşüncelere ayna tutan sanatçı, bu farklılıklara doğada eşler buluyor ve bu eş ruhların enerjilerini eserleri aracılığı ile özgürleştiriyor. 

Her bir renge, dokuya sembolik anlamlar yükleyen sanatçı Aksoy, doğadaki her canlının arasında görülmeyen enerji bağlarını eserlerinde buluşturuyor.  Transit sergisi, izleyiciyi bakma/görme iletişiminde derin bir keşfe çıkarırken, doğadaki eş enerjileri bulmaya davet ediyor. 

English Version:

Sezin Aksoy's solo exhibition titled "Transit" brings together a selection of the artist's recent artworks. In her works, figures inspired by nature; meet on the canvas with deep abstract contexts and detailed lines. In the artist's meditative art journey, we encounter depictions of human beings in different sizes, as well as animal and plant figures. Holding a mirror to different moods, identities and thoughts, the artist finds counterparts in nature for these differences and liberates the energies of these similar souls through her works.

Artist Aksoy, who attributes symbolic meanings to each color and texture, brings together in her works the invisible energy bonds between every living thing in nature. The "Transit" takes the audience on a deep exploration in the looking/seeing communication and invites them to find identical energies in nature.


Yorumlar (1)
NA

Nilgul Aksoy

👏👏👏


En Çok Okunanlar