ekavbanner1.jpg.jpg

Ahmet Güneştekin | Güneş Kozası | Ekol Sanat Galerisi İzmir

108.786 izlendi

Ahmet Güneştekin
Güneş Kozası
4 Mart – 6 Nisan 2016 
Ekol Sanat Galerisi İzmir

 

Ahmet Güneştekin’in “Güneş Kozası” başlıklı sergisi 4 Mart 2016 tarihinde Ekol Sanat Galerisi’nde açılıyor. Güneştekin’in son dönemde ürettiği 30’a yakın eseri İzmir’de sanatseverlerle ilk kez buluşacak. 

Gülseli İnal, sergi kataloğu için yazdığı makalesinde Güneştekin’i “Dev tuvallere imzasını atan yaratıcı bir erk” olarak tanımlıyor. İnal’a göre Güneştekin’in işlerinin kavramsal içeriğini “Efsanevi kentlerin mitolojileri, Anadolu efsaneleri, Mezopotamya mitleri, Sümer tanrıları, Mısır ve Yezidi inançları, Asur ve Helen öncesi” oluşturmakta ve sanatçının böylelikle, Mezopotamya’nın düşsel mirasını bugüne taşıdığını belirtmektedir.  

Çağdaş malzemeyle eski duyum ve kültürleri birleştirerek yeniden yorumlar ve onlara renklerini verir. Yeniden yorumlamasını dışa vurum biçimi, estetik yaklaşımı, tarih duyumu ve bilgisiyle gerçekleştirir. Tuval yüzeyinde şimdiye kadar sanatta rastlanmamış bir estetiği, yeni ve duyulmamış olanı, daha önce denenmemiş olanı sunduğunu söyler. İnal’a göre bu tümüyle Güneştekin’in yeni bir bellek yaratarak dünya insanlarına sunma ve anımsatma girişimidir.   “Güneş Kozası” sergisinde yer alacak eserler sanatçının kültür, bellek, tarih, zaman ve din kavramlarına bakışını ortaya koyarak mitolojik anlatıları soyut imgelere dönüştürme biçimlerini göstermektedir. Güneştekin’in özenle kurguladığı bu işler,  izleyiciyi uygarlığın doğuşuna kadar geri götürebilen; insanlar ve kültürler arasındaki ilişkileri anlatarak modern dünyanın sorunlarına gönderme yapan işlerdir.

2013 yılında Marlborough Gallery sanatçısı olan ve ardından Bellek İvmesi adlı kişisel sergisiyle uluslararası sanat dünyasında tanınmaya başlayan Ahmet Güneştekin’in işleri Arco Madrid, New York Armory Show, Art Breda, Art Basel Hong Kong ve Art Market Budapest gibi uluslararası çağdaş sanat fuarlarında sergilenmektedir. 

Ahmet Güneştekin 20’nin üzerinde ülkede uluslararası galeriler tarafından temsil edilmektedir. İsviçre’de Bel Air Fine Art, Hollanda ve Belçika’da sanatçıyı temsil eden Mark Peet Visser Gallery, Yunanistan’da Rarity Gallery, İtalya’da White Room Liquid Art sanatçıyı uluslararası platformlarda temsil eden galeriler arasında yer alıyor.  

Venedik Bienali 56’ncı Uluslararası Sanat Sergisi ile eş zamanlı olarak sanatçının Milion Taşı adlı sergisini düzenleyen Marlborough Gallery, Barcelona, Madrid ve New York’taki galerilerinde yer alan kalıcı koleksiyonlarda da sanatçının işlerini sergilemeye devam ediyor.   

Farklı kültürlerin ortak kökenlerine tanıklık eden anlatı ve efsaneleri optik sanatın prensiplerinden yararlanarak yeniden yorumlayan Ahmet Güneştekin’in son dönem işleri, Ekol Sanat Galerisi’nde düzenlen “Güneş Kozası” adlı sergi kapsamında 4 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında sanatseverler tarafından görülebilir.

Müzik:MüzikotekBENZER VİDEOLAR

ART BLOG